Close

Debiteurenbeheer voor administratiekantoren

Debiteurenbeheer over 1000+ bedrijfsadministraties

debiteurenbeheer door administratiekantoren

Steeds meer administratiekantoren bieden debiteurenbeheer als dienst voor klanten aan. Door gebruik te maken van slimme Apps in boekhoudpakketten kunnen zij het minnelijk debiteurentraject voor klanten automatiseren. 

Maar hoe zit het met juridische trajecten? En hoe manage je het debiteurenbeheer over 1000+ bedrijfsadministraties?

Debiteurenbeheer 2.0

De incassobranche levert een keur aan diensten om het werkkapitaal van ondernemers te verbeteren. Minnelijke en gerechtelijke trajecten,  (juridische) diensten in binnen en buitenland, etc.

Met InterCollect regelt u deze diensten in. Wij brengen bedrijven tijdig op de hoogte van openstaande vorderingen. Ondernemers behouden daarbij altijd de controle en alleen na toestemming wordt informatie gedeeld met dienstverleners!

InterCollect zorgt dat incassodossiers inzichtelijk, transparant en compleet blijven. Van herinnering tot en met de deurwaarder! Uw klanten hebben minder werk aan debiteurenbeheer en hun werkkapitaal verbetert!

Transparant en onafhankelijk

InterCollect volgt de financiële status en voortgang van vorderingen op de voet. Het geeft uitgebreid inzicht aan zowel u als cliënten. Zelfs als vorderingen worden overgedragen aan andere partijen. Daarnaast bepaalt uw klant zelf wie zijn vorderingen afhandelt!

Samenwerken op dossierniveau

Bij het innen van vorderingen is samenwerking soms essentieel. In ons platform communiceert men altijd met de juiste partij. Dossiers zijn inzichtelijk en kunnen worden aangevuld met informatie. Door samen te werken in dossiers optimaliseert InterCollect het overall incassoproces met 70%!